Thẻ: nhân duyên là cây với cành. nhân duyên là thân với rễ

Mới đăng

BÀI CHỌN LỌC